Работната група в Скопие прие единодушно промените в конституцията

Заседанието продължи над 7 часа

Работната група към Министерството на правосъдието за изготвяне на предложение за промени в конституцията на Република Северна Македония единодушно е приела текстовете, които правителството да предложи в парламента на страната. Освен българите, в преамбюла на основния закон на страната се предлага като части от народи, след вече изброените общности, да бъдат вписани и хървати, черногорци, словенци, евреи и египтяни, съобщи след заседанието на работната група председателят й Маргарита Цаца-Николовска, съобщават БНР и БТА.

Втората част на промените е в частта на конституцията, която се отнася до диаспората, където също се предлага да бъдат добавени изброените в преамбюла части от народи, промяна се предлага да бъде направена и в Комитета за междуобщностни отношения, където броят на членовете се увеличава на  43 членове на комитета, като се запазва паритета между общностите. За тези общности, които нямат депутати, омбудсманът на страната предлага членовете в този орган след проведени консултации, уточни Николовска.

Според Николовска заседанието, продължило над 7 часа,  е било успешно, дискусията - плодотворна и с аргументи, а предложението е било прието единодушно. Подготвена е била и кратка аргументация за необходимостта от промени в конституцията на страната съгласно подписаните международни документи. Следващите стъпки са: правителството трябва да презентира пред парламента предложенията, а законодателният орган да вземе решение най-напред дали да гласува за отваряне на конституцията, след което да ги обсъди и отново да гласува дали да ги приеме, като изискването е това да стане с мнозинство от две трети. Успешна работа на парламента, пожела Николовска, „да приеме тези предложения, за да може държавата да върви към общата стратегическа цел, членство в ЕС”.