Работодатели алармират премиера, че норми в Закона за защита от шума са предпоставка за копурция

Асоциацията на организациите на българските работодатели е изразила своята позиция в нарочно писмо до Борисов

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до премиера Бойко Борисов за постъпи оплаквания от строителни фирми за Закона за защита от шума.

"Искането ни е свързано с отстраняването на норми от законодателството, които биха създали предпоставки за корупция", пише в писмото от АОБР, подписано от Цветан Симеонов, председател на БТПП и ротационен ръководител на АОБР.

Асоциацията посочват оплаквания на фирми от нововъведената разпоредба в Закона за защита от шума в околната среда: "Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14:00 до 16:00 ч. и от 23:00 до 08:00 ч."

Според АОБР тази норма няма да постигне поставената в закона цел, а именно баланс между опазването на общественото здраве и нормалното функциониране на икономиката. Също така, те твърдят, че  ще се създадат предпоставки за корупция, защото "няма законова сигурност, че ще бъдат санкционирани само нарушители, които не спазват нормите за ограничаване на вредния шум при проектирането и изпълнението на строежите.".

"Друго наше притеснение е, че ще се ограничи работния процес и ще се създадат организационни проблеми при изпълнението на строителните дейности", пише още в писмото на АОБР.

Работодателската асоциация предлага да се промени въпросната разпоредба от Закона за защита от шума в околната среда и да се разширят правомощията на кмета на съответната община, който със заповед да определя зони с пълна забрана за шум от строителство между 14:00 и 16:00 ч.

Това да важи за курортни комплекси, райони около болници, училища, детски ясли и градини, социални домове, а за други жилищни райони да се определи ниво на допустимост на шум между 14:00 и 16:00 ч. от строителни дейности.