Радев прати в БНБ критик на еврото

На 10 април президентът Румен Радев е издал указ, с който назначава Николай Ненов Неновски за член на Управителния съвет на Българската народна банка. Указът е обнародван във вторник в Държавен вестник, а назначението е от 13 юни 2020 г. В момента квотата на президента в управата на централната банка е заета от Лена Русинова, назначена от предишния президент Росен Плевнелиев.

Той е икономист, преподавател в УНСС, бил е член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие, работил е в БНБ. Според публичната му визитка той е завършил икономика в Държавния университет в Москва, учил е и в Швейцария и Франция.

В интервю пред "24 часа" през 2012 г. в отговор на въпрос "Идеята за еврото заблуда ли беше?", Неновски отговаря:

Не, сама по себе си не беше, грешен беше методът на налагане на еврото. Оттогава до днес еврото не се базира нито на доверие, нито на власт, нито пък на стока, котва извън банковата система. А парите по дефиниция са или доверие, или власт. Днес еврото е пари, непокрити с нищо, в крайна сметка - дългови пари, покрити само с данъците, а в днешния момент с данъците на германците, които могат да ги платят или не.

Практически зад нашия лев, който е дълг на БНБ, стои друг дълг на някоя друга институция, германски ценни книжа и еврови банкноти. Зад евробанкнотите пък стои друг дълг - на Гърция, Италия, Португалия и прочее. А зад този дълг кой стои? Това е данъкоплатецът.

В крайна сметка нашите пари нямат котва - не се базират нито на злато, нито на стока, нито на някаква абсолютна власт, нито пък на доверие. Това е гигантска понзи пирамида от дългови виртуални пари, базирани на данъци. Цялата парична система в момента се крепи на това да се съберат данъци от германците.