Ръст в производството на мляко и млечни продукти тази година

Над 6% ръст в производството на месо и месни продукти отчита България за миналата година

Над 6% ръст в производството на месо и месни продукти отчита България за миналата година. Тенденцията на ръст в производството на мляко и млечни продукти се отчита и за деветте месеца на тази година.

Това обяви министърът на земеделието Десислава Танева.

„Искам да кажа че цифрите, изобщо за стокообмена със селскостопански стоки, са положителни – със положително търговско салдо. Основният партньор в тази търговия и износ остава Европейският съюз с близо 75% от стокообмена“.

Министър Танева направи изказването си при откриването на международно изложение в София за продукти в областта на виното, млякото, мечните продукти и храните.