Регионалното министерство представи новите правила за обществени поръчки

МРРБ представя новите правила, по които ще се възлагат обществени поръчки за ремонт и поддръжка на пътищата в следващите 4 години. Те бяха изготвени в спешен порядък, за да няма забавяне в дейностите, след като регионалното министерство спря поръчки за около 4 милиарда лв, съобщават от Нова телевизия.

Още в първите си дни на поста ресорният министър Андрей Цеков назначи одит в Агенция „Пътна инфраструктура“, като преди това смени нейния директор.
Проверката установи, че по осемте обявени обществени поръчки за възлагане на нови договори за текущ ремонт и поддръжка са налице ограничителни критерии и изисквания, чрез които се създават предпоставки за непрозрачно и неефективно разходване на публични средства.