Ако искаме да продаваме апартамент, ще трябва да докажем, че нямаме никакви задължения към блока

Ремонт на Закона за етажната собственост предвижда собствениците да имат повече задължения

Повече задължения за собствениците на апартаменти и улесняване на събираемостта на таксите за вход. Това предвиждат промени в Закона за етажната собственост. От регионалното министерство решиха, преди да направят промените, да чуят мнението на хората. Според данните на регионалното министерство в момента 60% от сградите са в режим на етажна собственост, но 45 000 били в лошо състояние.

Затова според ведомството трябват промени, като това, собствениците да имат повече задължения, както и  завишаване на глобите, ако не ги изпълняват.  А ако искаме да продаваме апартамент, то ще трябва да докажем, че нямаме никакви задължения към блока.

Граждани и организации също искат по-добър контрол за плащането на таксите за вход. Искат и създаване на регистър на домоуправителите. Има идеи и те да бъдат лицензирани. Таксите за вход пък трябва да бъдат различни според района на сградата, смятат някои организации.

До нуждата от ремонт на закона се стига, защото текстовете в момента са писани преди 10 години и се оказва, че вече не помагат за решаването на проблемите. А те пък били много. „Общите части са част от нашата собственост и трябва да се грижим за тях както за домовете си”, казва Гергана Благиева, директор на дирекция "Жилищна политика".

„Собственикът на въпросния апартамент или имот, е собственик 365 дни в годината. Той както има права върху въпросния имот, така има и задължения”, казва професионалният домоуправител Иван Великов.

Затова се обмислят повече задължения и повече санкции. Сега глобите за собствениците са между 100-150 лева, а за домоуправителите - в пъти по-високи, а лошите примери са много. „Хора, които казват: крушката на етажа не ми работеше 3 седмици, този месец не искам да си плащам таксата, защото вие не ми сменихте крушката. Да, нотой не е сигнализирал за това нещо”, коментира още Великов.

В един от блоковете живеят само 12 семейства, но и те имат проблеми. Затова наемат професионален домоуправител. „Ако търсим, както трябва, 100% събираемост, е трудно”, казва Иван Великов.

„Не плащане на задължения във връзка с ремонти, например. Дразнещо е, разбира се, никой не го приема като нещо нормално”, коментира, коментира Стойна Танева.

Едно от предложенията, стигнали до регионалното министерство, е задълженията на нередовните платци да се взимат с местните данъци.

„Когато има разпоредителна дейност с етажната собственост и се стигне до изповядване пред нотариус, да се проверява дали са платени задълженията към етажната собственост”,посочва друго от предложенията Гергана Благиева.

Защото неплащането на таксите може да доведе до сериозни проблеми, когато става въпрос за ремонти или поддържането на асансьорите. „В някакви моменти започва да се правят компромиси с дори, ако щете, с резервните части и в крайна сметка се стига до неприятните случаи с инциденти”, коментира Емануела Фролошка от фондация „Асансьорна безопасност”.

Затова искат регистър на асансьорите в страната. Предлагат и домоуправителите да бъдат лицензирани. „Често тези домоуправители не познават какво е законодателството. Да минат обучения, за да познават закона”, съветва Фролошка.

Предложения министерството ще приема до 15-ти април, а на есен се очаква проекта на промените да бъде готов.