Ремонти на ЕСО може да доведат до смущения на електрозахранването в общините Сливница, Драгоман, Годеч и Божурище

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че извършва ремонтни дейности на съоръжение в своята подстанция „Алдомировци“, които може да доведат до смущения в електрозахранването на общините Сливница, Драгоман, Годеч и с. Храбърско в община Божурище. Смущенията са възможни през периода от 16.03.2023 г. до 24.03.2023 г.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.