Съдът реши: Къщата на Гешов остава паметник на културата, а не хотел

Със заповед на главния архитект на София арх. Здравков се създава устройствена възможност за запазване в автентичния вид

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

След дълга съдебна сага Столичната община запазва къщата на Гешов на бул. "Патриарх Евтимий" № 7 като единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност.

Ще бъде изработен нов подробен устройствен план, с който ще отпадне предвиждането на имота "за хотел" и вграждането на къщата във фасадата на 7-етажен хотел, одобрено през 2004 година.

Със заповед на главния архитект на София арх. Здравков се създава устройствена възможност за запазване в автентичния вид и цялост на една от емблематичните за София сгради от началото на ХХ век, изградена по проект на арх. Лазаров.

Върховният административен съд отсъди окончателно в полза на Столичната община срещу жалба от собствениците на имота "Артемида - БСИ" АД. Фирмата обжалваше заповедта на главния архитект на СО арх. Здравко Здравков, с която беше наредено да се изработи служебно изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ II-4 "за хотел", кв. 428, м. "Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10" по плана на гр. София, район "Средец", с административен адрес бул. "Патриарх Евтимий" № 7.

С решението на ВАС обаче се отменя решение на Административния съд в София град и жалбата на "Артемида - БСИ" АД се отхвърля.

Проектът за нов подробен устройствен план ще бъде съобразен и с изискванията на Общия устройствен план на СО.

Столичната община е връчила заповед за аварийна консервация на застрашените от унищожаване елементи от фасадата и защитно покритие.