Севтополис няма скоро да "изплува" от яз. "Копринка", друго си е да се правят русофилски събори

Дворецът на цар Севт III бил двуетажен, с фасада дълга 40 м и богата украса.

Основан е през 323 г. пр.н.е. и е унищожен през 270 г. пр.н.е.

Археологическите разкопки показват, че градът се е състоял от едно укрепено селище, обхващащо площ от около 50 декара и няколко предградия. Река Тунджа, наричана тогава Тонзос, обикаля от три страни града, разположен на надречна тераса. Опасвала го е крепостна стена, дълга 890 м. От две градски порти са тръгвали две широки главни улици, които в центъра се пресичали под прав ъгъл и оформяли голям градски площад със светилище на Дионис. В града живеели около 50 семейства на одриската аристокрация. Царската резиденция била разположена в североизточния край на града. В двора й е открит надпис от канцеларията на Севт, написан на гръцки език и гласящ: “Този надпис да се изчука на две плочи и да се постави в Севтополис, в храма на Великите тракийски богове.”

Дворецът на цар Севт III бил двуетажен, с фасада дълга 40 м и богата украса. Сред многобройните помещения особено се отличавала обширна зала, разкошно украсена с многоцветна мазилка, наподобяваща мрамор.