Терзиев внесе проект за бюджет на СОС за над 2.5 милиарда лева

От тях 5,3 млн. лв. ще разпределят гражданите на София по приоритетни за тях проекти

Васил Терзиев

Васил Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев е внесъл в Столичния общински съвет проекта за бюджет на Столичната община за 2024 година, като в него са включени и предложения на граждани.

Предложеният бюджет е в размер на 2 577 149 857 лв., като към тях ще бъдат прибавени още 100 млн. лв. от Държавния бюджет за инвестиции в цяла София, от които 50 млн. лв за проекти на районните администрации. По този начин средствата, които ще се инвестират в София през 2024 г., ще са на рекордно високи стойности.

Допълнително са включени основният ремонт на 35 СУ в район "Лозенец", 25 СУ в район "Красно село" и детска градина №77, район "Средец". Следствие на обществените обсъждания в проекта за бюджет е заложено и увеличение на заплатите на работещите в столичните театри и културни домове с още 10%, тоест общо 20% за 2024 г.

Основните акценти в проекта за бюджет за 2024 година са:

- 611 945 670 лева за инвестиции в строителство на нови и ремонти на детски градини и училища, инфраструктура и вътрешно квартални улици и подобряване на условията в болници и ДКЦ;

- Без повишаване на данъци, но с повишаване на събираемостта;

- Включване на гражданите в управлението на града. 5,3 млн. лв. ще разпределят гражданите на София по приоритетни за тях проекти;

- 10% повече за по-зелена София;

- 50% повече за Програма "Култура";

- Дигитализация на услугите на Общината и стимулиране на иновативни проекти.

Капиталовата програма е на стойност 611 945 670 лв. Към тези инвестиции се добавят финансираните от държавния бюджет 109 проекта на стойност 100 млн. лв.

Средствата от европейски оперативни програми в тазгодишния бюджет са на сравнително по-ниски нива и възлизат на 112,434,200 лв. - по-малко, тъй като е краят на програмния период.

Сред големите инфраструктурни обекти са разширението на метрото през район "Слатина" и през район "Подуяне", продължението на бул. "Тодор Каблешков", разширението на бул. "Филип Кутев", ул. "Емилиян Станев", връзката между Северна скоростна тангента и бул. "Владимир Вазов", както и бул. "Ал. Стамболийски", бул. "Копенхаген", разширението на бул. "Рожен", бул. "Скобелев". За по-добра велосипедна свързаност по всички новостроящи се булеварди ще бъдат изградени и велоалеи.

В капиталовата програма са включени и ремонти на тротоари и осигуряване на достъпна градска среда.

В Проекта за бюджет е заложено строителството на детски градини, чието строителство се изпълнява към момента. Предвидени са и 1.5 млн. лв. за проектиране на нови сгради. През 2024 г. ще се работи по изграждането на 7 км водопроводи, над 50 км канализация и над 3.4 км корекция на речни корита.

Бюджет за култура и повече спортни дейности

В Бюджета са заложени повече средства за Програма "Култура", които за 2024 г. възлизат на 2,250,000 лв. Увеличението спрямо 2023 г. е в размер на 750,000 лв. и се предоставя в изпълнение на политиката на общината за подкрепа на дейностите в областта на културата.

Увеличени са и средствата за спортните клубове, както и тези за провеждане на районни спортни първенства за деца и младежи, с цел да се възроди добрата практика за провеждането на районни спортни първенства и турнири за деца и младежи. В развитието и популяризирането на масов спорт виждаме един от ключовете за по-здрави жители на София. Ще изграждаме и модернизираме спортни площадки в районите.

Софиянци решават къде да инвестират 5.3 млн. лв.

Жителите на Столичната община пряко ще могат да разпределят 5.3 млн. лв. за подобряване на условията в кварталите и решаване на проблемите в тях. В гражданския бюджет са предвидени 200 000 лв. за всеки район, както и 500 000 лв. за цяла София, за които гражданите ще решават как да бъдат инвестирани - в подобряване на междублокови пространства, зелени площи, детски площадки или организирането на общностни културни събития и други, които софиянци оценяват за важни за тях. Ако програмата за граждански проект се окаже успешна, средствата за нея в Бюджета за 2025 г. ще бъдат увеличени значително.

Транспорт и транспортна инфраструктура

Приоритети в транспортната инфраструктура са доизграждане на основни пътни артерии от кръговорадиалната улична мрежа, реализация на проекти за вътрешноквартални улици, навлизане в кварталите с инвестиции в инфраструктурата, проектиране и изграждане на многоетажни паркинги. Парите за дейностите по "Транспорт" са рекордно големи тази година - компенсации от страна на СО в размер на 132 млн. лв. и компенсации съгласно Наредба на МС от 07.07.2015 в размер на 89 млн. лв. Предстои представянето на Проекта на икономическата рамка за транспорт за 2024 г., в която ще е заложено и 15% увеличение на възнагражденията за транспортните работници.

В прессъобщението от Столична община обещават пълна прозрачност и проследимост на разходите, като в следващите месеци ще се създаде специално място на сайта на общината, в което всеки ще може да види как и за какво се харчат парите на София по достъпен и разбираем начин. Обещава се и развитие в дигитализацията на администрацията, като всички услуги за граждани и бизнес трябва да станат достъпни и онлайн, а информационната сигурност на Столична община и районните администрация ще бъде оптимизирана.