Тестват за първи път новия терминал за втечнен газ край Александруполис

Планира се обектът да бъде готов за търговска експлоатация след шест-седем седмици

Първата тестова партида втечнен природен газ е пристигнала на новия плаващ терминал на пристанището на Александруполис в Северна Гърция, съобщи БТА като цитира гръцкият портал energypress.gr. Търговската експлоатация на модула за съхранение и регазификация (FSRU) ще започне през март.

Партидата е пристигнала в пристанищния гръцки град на 20 януари. През тестовия период стремежът е 28-километровият тръбопровод (с 24 километра под водата и 4 на сушата), който свързва терминала с националната газопреносна система на Гърция, да се напълни с гориво, за да се установи дали всички системи работят правилно и да се коригират евентуални проблеми. 

Планира се обектът да бъде готов за търговска експлоатация след шест-седем седмици, т.е. през първата половина на месец март.

На годишна база в гръцката газова система ще бъдат доставяни приблизително 1,5 милиарда кубични метра газ годишно (или 27 процента от общия годишен капацитет за газификация на станцията). Останалите 4 милиарда кубични метра ще бъдат насочвани към интерконектора Гърция-България (IGB). 

Осемдесет процента от капацитета на терминала вече е резервиран дългосрочно от 13 дружества, а за останалия капацитет има засилен интерес от други фирми.

Изграждането на терминала за втечнен природен газ в Александруполис започна на 3 май 2022 г. Той ще се състои от плаваща инсталация за регазификация с капацитет за съхранение от 155 000 до 170 000 кубични метра и максимален капацитет за регазификация 22,7 милиона кубични метра дневно, както и от 28-километрова тръбопроводна система. Годишният капацитет на терминала ще бъде 5,5 милиарда кубични метра природен газ. Стойността на инвестициите в проекта се оценява на 370 млн. евро.

Българската "Булгартрансгаз" участва с цял от 20% в плаващия модул за съхранение и регазификация (FSRU) край Александруполис.

Терминалът в Александруполис е свързан с вече функциониращия газопровод IGB, който има връзка с Трансадриатическия газопровод (ТАП) и гръцката национална газопреносна система. От октомври 2022 г. IGB пренася природен газ от Гърция до България, а оттам се планира да го транспортира до Унгария, Румъния, Северна Македония, Сърбия и Украйна. 

Терминал за втечнен природен газ функционира и в Ревитуса край Атина, където наскоро беше пуснато в експлоатация плаващо съоръжение за съхранение, което увеличи капацитета му с около 65 процента.