Църквата почита св. Лаврентий, закрилник на готвачите и сладкарите

След смъртта на император Максимин, първата половина на ІІІ в., за известно време гоненията срещу християните били прекратени. Император Гордиан не преследвал вярващите, а приемникът му Филип така ги покровителствал, че някои историци допускат, че той самият тайно бил приел християнската вяра. 

С възцаряването на Деций Траян в 249 г. гоненията били подновени със страшна сила. Особено свирепи били те в Рим. Малко били епископите, които не пили чашата на страданията. Така, епископ Фабиан умрял от мъченическа смърт и римските християни останали известно време без епископ. Избраният след това Корнилий бил изгонен, изпратен на заточение и най-после наказан със смърт, загдето не се съгласил да се поклони на езическия идол.

Папа Стефан бил убит, когато извършвал божествена служба. За негов приемник бил избран Сикст, мъж учен и благочестив. В това време царувал вече император Валериан, който в първите години от царуването си бил твърде милостив към християните, но след това, подстрекаван против тях от своя съветник Макриан, взел жестоко да ги преследва.

Лаврентий, който бил папски дякон, също попаднал под императорския гняв. На 10 август той бил призован да се яви на собствената си екзекуция, като му било заповядано да донесе и пазените от него църковни богатства. Вместо с тях Лаврентий се явил със стотици хроми, сакати и бедни хора и заявил, че те са богатството на християнската църква. Вместо на императора, Лаврентий раздал богатството на бедните. С необикновена твърдост светият архидякон понесъл мъченията. Донесли одър и желязна скара, турили на нея мъченика, а под нея разпалили дървени въглища. Лаврентий с твърдост понасял ужасното страдание и казал на управителя: "Знай, че тия горящи въглени готвят на мене прохлада и почивка, а на тебе – вечни мъчения!"

След това Лаврентий се обърнал към слугите и им казал: "Изпекох се вече от едната срана, време е да ме обърнете!".

Всички се чудели на неговото мъжество. През цялото време необикновена радост сияела по лицето на св. мъченик. С висок глас той славел Господа, благодарял Му и се молел за обръщане на враговете. С тая молитва той предал Богу душата си.

Житието и страданието на този човек е толкова вдъхновяващо и богато, че мнозина по-късно виждат в него своя пазител. Свети Лаврентий по различни причини и в различни краища на света е патрон и на пивоварите и винопроизводителите, месарите, ресторантьорите. Вярва се още, че светецът освен закрилник на готвачите е покровител още и на учениците, както и на подрастващите във възрастта на пубертета.