Турция е вторият по големина вносител в България

Турция е вторият по големина вносител на стоки в България, отрицателното салдо в двустранната търговия нараства с бързи темпове през последните 4 години, надхвърляйки 1,8 млрд. евро. Това съобщиха специално за БГНЕС от Министерството на икономиката и индустрията.

През първите девет месеца на 2023 г. Турция е на четвърто място между търговските партньори на България по отношение на износа и на второ по отношение на вноса, с дялове съответно 6,1% и 8,3% от общите данни за внос и износ за света. През първите девет месеца на 2023 г. ръстът на вноса надвишава този на износа, в резултат на което регистрираме отрицателно салдо за България, което е 11,9% по-малко в сравнение със същия период на 2022 г.

„Турция е един от водещите икономически партньори на България. Географската близост и потенциалът на турската икономика и пазар предопределят висока икономическа активност между българските и турските фирми“, подчертаха от икономическото министерство.

През 2022 г. стокообменът с Турция е в размер на 7,415 млрд. евро /ръст от 41,9%, дял 7,2%/. Износът към Турция е в размер на 2,778 млрд. евро /ръст от 29,2%, дял 6,1%/. Вносът е в размер на 4,636 млрд. евро /ръст от 50,8%, дял 7,8%/.

Данните от стокообмена за периода от 2010 до 2022 г. показват неговото плавно нарастване от 2,368 млрд. евро на 7,415 млрд. евро. Единствено по-сериозен спад имаме в годината на пандемията 2020 г., когато той възлиза на 3,986 млрд. евро и намалява с 8,8% спрямо 2019 г., когато е бил 4,370 млрд. евро. През следващите 2021 г. и 2022 г. стокообменът се възстановява много бързо и достига съответно 5,224 млрд. и 7,415 млрд. евро.

В периода от 2010 до 2018 г. балансът двустранната търговия е положителен за България, като най-успешни са 2011 и 2012 г., когато сме на плюс съответно със 666,4 млн. и 769 млн. евро. Последната година, в която имаме положително салдо, е 2018 г., тогава то възлиза на 150 млн. евро.

От 2019 г. турският внос постоянно расте и изпреварва износа ни, като дупката нараства от 25 млн. евро и достига 922,7 млн. евро през 2021 г. и 1,857 млрд. евро през 2022 г.

За Турция изнасяме рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, необработено олово и цинк, жици, кабели и други изолирани проводници.

От Турция внасяме нефтен газ и други газообразни въглеводороди, електрическа енергия, необработен алуминий и др.

Преките инвестиции на Турция в България към 1 януари 2023 г., /последната, за която имаме официални данни на БНБ/, възлизат на 1,176 млрд. евро.

Сред водещите турски инвеститори у нас са: „Тракия Глас България” – стъклопроизводство; „Теклас България“ - производство на каучукови и пластмасови изделия за автомобилната промишленост; „Алкомет“ АД – сектор алуминиеви валцови и пресови продукти; „Сарк България“ – производство на медни жици; „Одело Фарба“ – производство на автомобилни светлини; „Шпинер България“ – производство на металообработващи машини и др.

Интересът на турските фирми в България е насочен към проекти, свързани с изграждане на транспортната и енергийна инфраструктура, строителство на жилищни, търговски и офис сгради, производство на части и детайли за автомобилната промишленост и др. Някои от турските фирми инвестират у нас чрез своите европейски филиали, като например инвестицията на „Шишеджам“ в модернизацията на завода за производство на клинкер и цимент в град Девня. /БГНЕС