Уточнение на Електрохолд за застраховка "Електрозащита"

Във връзка с публикуваната информация, че Омбудсманът Диана Ковачева е сезирала Комисията за финансов надзор (КФН) относно жалби на граждани срещу Електрохолд Продажби EАД, заради удържана месечна вноска от 2 лева по застраховка „ЕлектрозаЩИТа“ без тяхното знание и съгласие, правим следното уточнение:

Както обявихме официално на сайта на Електрохолд Продажби още на 15 март и в съобщение до медиите на 27 март 2023 г., застраховка “ЕлектрозаЩИТа” е напълно доброволна имуществена застраховка, която се сключва само по желание на клиента. Тя не е обвързана с потреблението на електрическа енергия, но за удобство е дадена възможността месечната премия по застраховката да се заплаща заедно със сметката за ток на каса в платежните партньори на Електрохолд Продажби. 

Електрохолд Продажби е инструктирала ясно всички свои платежни партньори в страната, че това е доброволна застраховка и че клиентите по никакъв начин не са задължени да я плащат. Електрохолд Продажби не носи и не може да носи никаква отговорност, ако при заплащане на месечна сметка за потребена електроенергия през каси на външни платежни партньори е начислена вноска по застраховката без знание и съгласие на клиента. Компанията отново напомни на всички свои външни платежни партньори, че това е доброволна застраховка, която се сключва само по желание на клиента.

Електрохолд Продажби предлага на своите битови клиенти доброволната застраховка на битови електроуреди в качеството си на застрахователен посредник на „ЗД Евроинс“ АД, регистриран в националния регистър на КФН. С тази застраховка компанията подобрява услугата, която предоставя, защото “ЕлектрозаЩИТа покрива вреди на битови електроуреди вследствие на късо съединение, токов удар и индукция от електрически ток в електроразпределителната мрежа, в случай че настъпилите вреди не са по вина на електроразпределителното дружество.

Цялата информация за застраховката е публикувана, както на сайта на Електрохолд, така и на този на Евроинс: 

https://electrohold.bg/bg/sales/kampanii/zastrahovka-elektrozashita/  https://www.euroins.bg/electrical-protection-insurance-1226.html 

Национални телефони:

Електрохолд Продажби - 0700 10 010

Евроинс - 0700 14 271.