Увеличаваме акционерното си участие в Черноморската банка за развитие с 33 млн. евро

Решението бе гласувано с мнозинство в парламента

Народните представители гласуваха и приеха Проект на решение за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие, внесен от Министерски съвет. Подкрепа за това предложение дойде от 141 депутати, предаде репортер на БГНЕС.

Николай Дренчев от Възраждане напомни, че през изминалата седмица сме денонсирали споразумения с две банки - МИБ и МБИС, с което "сме заколили две златни кокошки, а тази седмица се готвим да увеличим капитала на една банка, която не оперира в България и на която ние сме нетни донори", каза той. По думите му с увеличаването на нашия портфейл, ще захраним чужди икономики.

Петър Чобанов от ДПС го репликира и подчерта, че дори и след внасянето на 33 млн. евро допълнителен капитал, което ще стане в следващите няколко години, внесеният капитал на България ще е в размер на 126 млн. евро. "В момента активният портфейл е почти два пъти повече от внесения капитал. Трябва по-активно да се търсят кредити и финансиране от Черноморската банка за търговия и развитие", отбеляза той. По думите му трябва да се провери дали има някакви пречки за българските компании да се възползват от вземане на кредити от банката.

За да запазим настоящия си дял в акционерната структура на банката в размер на 13,5%, страната следва да запише 96 336 нови акции, като предвижданата обща вноска във внесения капитал на банката възлиза на около 33 млн. евро за периода 2023г. - 2030г. От началото на своите операции през 1999г. Черноморската банка за търговия и развитие е финансирала 39 проекта в България в сектори като енергетика, инфраструктура, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство. Общият размер на отпуснатото финансиране за проекти в България е около 913 млн. евро. Към 31 октомври 2022 г. нейният активен портфейл в България е на стойност около 237 млн. евро или около 10,5% от общия обем на активните операции на банката. /БГНЕС