Върнаха у нас българче, изоставено от родителите си в Украйна

Биологичните родители са представили нотариално заверено съгласие да бъде дадено за осиновяване

Детенце на година и половина, с българско гражданство, но изоставено от биологичните си родители в Украйна, е било върнато у нас със съдействието на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Министерството на външните работи (МВнР) и Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Детето е изоставено веднага след раждането си, като биологичните родители са представили нотариално заверено съгласие да бъде дадено за осиновяване.

Държавната агенция за закрила на детето е уведомена за случая от посолството на Република България в Украйна, включително и за това, че органът за настойничество и закрила в град Киев не може да предприеме мерки и да полага грижи за детето. В условията на война в страната не може да се гарантира неговата безопасност.

Детето от Украйна е било придружено от социален работник от Дирекция "Социално подпомагане" - Русе, медицинско лице, осигурено от Сдружение "Еквилибриум" и с подкрепата на международната организация А"21".

Детето ще бъде настанено в подходяща социална услуга.