Във Филипопол е първото за апостол Павел християнско кръщение?

снимка: plovdivnow.bg

снимка: plovdivnow.bg

Музей-галерия „Филипополис“ – Пловдив започва първата за тази година лекция на тема  „Филипопол – мястото на първото християнско кръщение от Апостол Павел“, съобщава сайтът plovdivnow.bg.

Проф. Дамян Попхристов ще представи най-новата книга на проф. Асен Чилингиров „Апостол Павел – Филипи - Филипопол“, в която се доказва, че Апостол Павел пристига именно във Филипопол и тук покръства първата християнка Лидия, а не в гръцкото градче Филипи. Проф. Попхристов ще говори по темата с богат снимков материал.

Археоложката Елена Кесякова ще говори за нейните открития при разкопките на Голямата Базилика в Пловдив, тясно свързана с темата и също ще използва много снимков материал.

Лекцията  в  галерия „Филипополис“ е на 2 февруари 2019 в 17.30 часа, адресът е Пловдив, Стария град, ул. „Съборна“ 29.

Пръв от историците Асен Чилингиров тръгва по следите на града,  в който апостол Павел е проповядвал. Неговите аргументи в подкрепа на тезата, че това не е Филипи, античен град в днешна Гърция, а Филипополис (днешен Пловдив) са достатъчно силни и заслужаващи специално внимание.

Първото пътуване на апостол Павел в Европа е имало за цел да посети страната на македонците и да помогне на нейния народ, предавайки му благата вест на Христовото учение. По-късно, в своето Послание до римляните (15,19), Павел изрично потвърждава изпълнението на тази своя задача с думите, че „предал учението на Христос чак до Илирик“.

Съмнение предизвиква само тълкуването на този разказ. Според тази традиция пътуването на апостолите Павел и Сила е до малкия и незначителен град Филипи, намиращ се само на 15 км от Кавала.

Противоречие между разказа и неговото тълкувание има още при споменаването на целта на пътуването: страната на македонците, а не административната единица, носеща името Македония. Но противоречие съдържа и първото изречение, в което се казва, че Филипи бил „първият град  на Македония – римска колония“. Това обаче не е така, защото първият град в страната на македонците не е Филипи, който не е и първият град, посетен от апостол Павел в Европа, защото този град е Неапол (Кавала), нито пък първият град на провинция Македония, който е Амфиполис.

При първото си пътуване Павел и Сила отиват в съботния ден „при реката край града“, като се надяват да намерят там юдейски молитвен дом; там те срещат жената на име Лидия, която е първата, възприела светото кръщение от апостол Павел на европейска земя.

Но реката играе ключова роля и при второто пътуване на апостол Павел в Македония. Когато той научава, че юдеите искат да го убият по време на пътуването му за Троя, той се отказва да замине по море и избира по-дългия речен път през Македония, качва се във Филипи на кораб и отплава  за Троя, където пристига след петдневно пътуване. Всичко това се съобщава в разказа за Деянията на апостолите просто и ясно. Само че при Филипи няма – а не е имало и в миналото – никаква река, по която да са плавали кораби и която междувременно да е пресъхнала!

През цялата античност и чак до средновековието на Балканския полуостров има само две плавателни реки – Дунав и Марица (Хебър). А както е добре известно, на тази река се е намирал Филипопол – или на български Пловдив. И от този град се е пътувало по реката пет дни до Троя – колкото време е било нужно и на апостол Павел за завръщането му.