Владислав Горанов: 200 млн. лв. са предвидени за негарантираните кредити на граждани в неплатен отпуск

Владислав Горанов

Владислав Горанов

“Опитали сме чрез мерките да покрием всички ситуации от живота, в които може да попадне един човек в следващите няколко месеца”, заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на финансите Владислав Горанов по повод икономическите мерки, които предприема държавата във връзка с разпространението на коронавируса. Министър Горанов обясни, че програмата, свързана със запазване на заетост, предстои да бъде одобрена от правителството. Предвижда се подпомагане на браншовете, изпаднали в нужда вследствие на ограниченията, наложени от епидемията. Те могат до получават помощ от 60% от възнагражденията на служители, на които те запазят правоотношенията.

Портфейлните гаранции ще дадат възможност да бъдат гарантирани около 2 милиарда портфейл, който може да се увеличи. 200 милиона лева са предвидени за отпускане на негарантирани кредити, за гражданите, на които се е наложило да излязат в неплатен отпуск. Чрез търговските банки през Българската банка за развитие ще се даде възможност на всеки засегнат да получи за всеки месец кредит до 1500 лева, увери Горанов.

“Българските граждани, които са социално слаби, продължават да се ползват от системата за социална закрила. Тези граждани, които се опитат да запазят правоотношенията си с работодателите по време на кризата, техният работодател ще получи помощ от държавата. Тези граждани, които са маргинали и не попадат в нито една от описаните хипотези, те са социално изолирани и едва ли може да се направи много за тях”, каза Горанов. “Държавата не е създала социалната си система по повод на кризата, имаме доста модерна система, която разглежда всички възможни системи”, припомни финансовият министър по повод безработните.

С 20 милиона лева ще бъде увеличен бюджетът на патронажна грижа, каза министър Сачева. Ще бъдат включени още 12 000 потребители, така че около 25 000 възрастни и хора с увреждания ще имат достъп до интегрирани услуги. “До 1500 тона пакети хранителни продукти имаме готовност да раздадем на всички нуждаещи се”, добави и социалният министър Деница Сачева.