Евроактив: България даде на „Газпром“ ключа към Балканите

Досега беше само добре пазена тайна, че „Газпром“, руският нефтен и газов гигант, е сложил ръка върху ключови газови връзки по границите на България, докато журналистическо разследване на Евроактив не разкри това. Така твърди медията в материал за собствено разследване.

Според нея докато европейските институции вярват, че са определили правилните правила за либерализация на енергията и конкурентния пазар на газ, „Газпром“ е изтръгнал картите, като е поел контрола над българския пазар и е отворил пътя си към целите Балкани.

Разширяването на руския газопровод „Турски поток“ през България, наречено от премиера Бойко Борисов „Балкански поток“ и погрешно обозначено като продължение на националната газопреносна мрежа, е върхът на айсберга, отбелязаха САЩ, когато заплашиха с бъдещи санкции „Турски поток“.

Под носа на Европейската комисия „Газпром“ превзе най-важните гранични пунктове на българските транзитни тръбопроводи, без да се налага да плаща милиарди евро за изграждането им и без да притежава тръбите - заобикаляйки правилата на ЕС съгласно Третия енергиен пакет.

Милиардите за "Балкански поток" са осигурени от българската държава, а поглъщането е станало чрез дългосрочни договори между "Газпром" и българския държавен оператор "Булгартрансгаз", покриващи резервите на почти всички гранични мощности, според данни на Европейската мрежа на газовите оператори ( ENTSO-G).

Почти 100% българският газ се внася. Вносът и износът на природен газ зависят от капацитета на седем входни и изходни точки на трансграничните газопроводи в България. Проверка на дългосрочния капацитет показва, че „Газпром“ владее всички ключови изходи на страната в стратегическата южна посока към Турция, Гърция и Северна Македония, както и към Сърбия на запад.

Как се придвижва руският газ в България?

До края на 2019 г. „Газпром“ доставяше природен газ по така наречената южна посока в Европа, през Украйна и Румъния за България, Турция, Гърция и Македония. От 1 януари 2020 г. транзитът се обърна в обратна посока, идващ от Турция по втория тръбопровод на новопостроения „Турски поток“. Старият маршрут през Украйна вече не се използва, но „Газпром“ продължава да притежава правата му за капацитет. Продължава да държи входа към системата на Негру Вода II и III в Румъния, както и изхода на българо-турската граница Странджа I - Малкоклар. По новия маршрут газът на „Газпром“ навлиза през българо-турската граница при входа Странджа II - Малкоклар, който свързва газопровода „Турски поток“ с българската национална газопреносна мрежа.

Повече от 90% от капацитета е резервиран от "Газпром" и свързаната с него швейцарска компания METспоред дългосрочен договор, който ще продължи до 2039 г.

Всъщност процентите нямат значение, защото тази тръба няма физическа връзка с никоя друга - газът идва директно от руската компресорна станция близо до Анапа на северния бряг на Черно море. Никой друг играч няма физически достъп до този газов вход.

След като влезе в България, част от газа отива в националната газопреносна мрежа на страната за вътрешни нужди, а останалата част отива до Гърция и Северна Македония. С изграждането на „Балкански поток“ като продължение на „Турски поток“ в страната, руският газ ще поеме нова посока на запад към Сърбия.

Игра на думи

Експертите вече изразиха недоумение от преименуването на „Балкански поток“ като „развитие на българската национална газопреносна мрежа“, тъй като проектът е типичен транзитен газопровод. Той не предвижда никакво отклонение към вътрешната газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" в северозападна България, която се нуждае от газификация.

Ако „Балкански поток“ беше в интерес на България, националната газопреносна мрежа трябваше да бъде разгърната с много разклонения, за да достигне до възможно най-много населени места и потребители в Северна България. „Булгартнасгаз“ обаче направи обратното: инвестира в транзитен тръбопровод, който е изцяло в услуга на „Газпром“ като продължение на „Турски поток“.

На запад разширението на „Турски поток“ продължава до сръбския град Зайчар, където „Газпром експорт“ и свързаните с него компании притежават 80% от капацитета.

На югозапад руският газ достига Македония на изхода Кюстендил-Жидилово. „Газпром“ държи там 100% от капацитета.

На юг „Газпром“ снабдява Гърция и е резервирал близо 100% от капацитета на изхода Кулата-Сидирокастро.

Граничният пункт на българо-румънската газова връзка край Русе-Гюргево е оставен почти напълно свободен, но фактът е незначителен, тъй като Румъния е страна, която произвежда газ.

По същата причина почти целият капацитет на другия българо-румънски пункт Негру Вода I-Кардам е свободен.

Така се оказва, че единствените възможности за свободен износ на неруски природен газ през България са на север до Румъния и оттам, евентуално, малки количества до Украйна по стария транзитен маршрут през Негру Вода I, от който идваше руския газ в миналото.

Такива условия проправят пътя на „Газпром“ към превземане на целия български пазар. Малък е шансът любимият проект на премиера Бойко Борисов - балканският газов хъб - да функционира като „европейски хъб“, докато всички газови маршрути до Турция, Гърция и Македония в южна посока, са блокирани.

Последиците за по-широкия европейски пазар на газ са тежки. Гърция ще прелива от газ по Южния газов коридор и терминалите за втечнен природен газ, но е изолирана от движението на потока през България. „Газпром“ вече държи цялото южно направление.

Според някои експерти моментът на истината ще дойде, когато „Балкански поток“ бъде пуснат в действие и ще стане очевидно, че той е в нарушение на Европейската газова директива, тъй като „Газпром“ притежава над 50% от капацитета му.

Кой ще плаща загубите?

Дешифриране на някои съобщения прави възможно да се разбере защо България е приела този модел.

Това, без съмнение, са поверителни ангажименти. На съвместен брифинг с Борисов през 2018 г. руският президент Владимир Путин заяви: „Наказанието (поради спирането на „Южен поток“) беше платено от „Газпром“. Общите загуби на „Газпром“ във връзка с отказа от „Южен поток“ са около 800 милиона евро.”

Официално Русия освободи България от претенции за отказа от "Южен поток". „Турски поток“ замени несъществуващия проект „Южен поток“, за който беше установено, че е в нарушение на законодателството на ЕС. Фактът обаче, че сумата се отчита като загуба, не означава, че на България е простено.

Експерти, които поискаха да останат анонимни, казват, че начинът за плащане на този дълг е газопроводът "Балкански поток", който се финансира с български пари и се строи от руски и беларуски компании. След като бъде готов, той ще може да наклони целия газов пазар в България и на Балканите в полза на „Газпром“.

Евроактив уведомява, че е отправил запитване към Европейската комисия дали турско-балканският поток спазва изискването на ЕС за запазване на 50% от капацитета си за други участници, и е бил информиран, че проектът е в съответствие със законодателството на ЕС. 

(източник: БГНЕС)