Как бе изфабрикуван митът за „разрушителния план Ран-Ът

Става дума за фалшификация на комунистически ченгета за „американския заговор“, но масовият политически неграмотен българин вярва в тази конспирация

Роналд Ът и Ричард Ран

Роналд Ът и Ричард Ран

Доц. Момчил Дойчев

Истински бум в последно време предизвиква съзнателно внедреният чрез посткомунистическата пропаганда мит за „разрушителния план” на Ран-Ът от 1990 т., който целял не преодоляването на комунистическия фалит, а „унищожението на България”. Този мит се основава на 

един фалшификат,

 който се разпространява активно из виртуалната мрежа – оказва се, че докладът на ръководния от Ран и Ът българо-американски екип е сътворил не само плана за излизане на България от кризата, но и „тайно приложение”- което е обратно по смисъл на заявените в доклада мерки. 

Обективният анализ показва, че този стратегически план, или по-точно програма, разработен от американски изследователи с помощта на водещи български икономисти, би довел до несравнимо по добри резултати България, ако бе действително изпълнен. 
„Факт е, че нито една постановка в него, нито един срок не бе спазен и нито един елемент от този план не бе напълно осъществен. На практика „планът Ран-Ът” не бе реализиран, а изоставен от правителствата на „прехода”, пише един от малкото социалисти, които разбират и често пишат за какво става дума. (Борисов, Юрий)

Причините за това са много ясни – за социалистическия премиер Луканов този план изглежда прекалено капиталистически. Той не би могъл да го приеме, тъй като изпълнението му би попречило на БСП и комунистическата номенклатура за задържи продължително властта по време на „прехода” и най-вече да приватизира народната собственост изключително в своя изгода. Изпълнението на този план би попречило да се формира днешната посткомунистическа олигархия с ясен червен произход. Затова и Луканов приема само някои от мерките в плана, но тяхното осъществяване се забавя фатално. Фатално за хората, но необходимо – за 

трансформацията на комунистическата номенклатура в псевдокапиталистическа олигархия

Правителствата на Димитър Попов и Любен Беров продължават стратегията на Луканов, а Жан Виденов се опитва да върне социализма, което води до поредния фалит на страната. Едва по време на правителството на Иван Костов започват да се осъществяват ключови за плана дейности като въвеждането на валутен борд, монетарна реформа и мащабна приватизация. Но това става при много по-сложни обстоятелства, с огромно и вече фатално за развитието на пазарната икономика закъснение. Затова и нашата днешна пазарна икономика е под монополния контрол на различни олигархични групировки, тясно свързани с всяка изпълнителна власт.

Интересна е 

технологията на разпространение на мита

 за „разрушителния характер на плана Ран-Ът”. Разбира се фалшификатът „секретно приложение” е съставен от хора на комунистическите (съветските и руските) служби в България, които действат като опитни конспиратори. Но тъй като нямат достатъчно интелектуален капацитет, те съставят фалшификата като ползват предупрежденията по време на кръглата маса на видния икономист проф. Георги Петров какво ще се случи с България, ако не се предприемат бързи и радикални икономически реформи, а не какво ще се случи, ако те се предприемат! ( Кръглата маса..., с.273,275 ) С други думи, ако за нормалните икономисти приватизацията няма алтернатива, за неокомунистическите конспиратори тя е „разрушителна”. 
После това „секретно приложение” е подхвърлено на честния, но наивен социалист – известния по това време журналист Георги Тамбуев и той го разпространява като истина от последна инстанция.
Макар и неграмотно съчинен, този „секретен фалшификат” на програмата Ран-Ът, който ни разкривал „пъкления план за унищожението на България” от „американските империалисти”, всъщност е отлично нацелена в примитивното съзнание на политически неграмотния българин. Защото ако си достатъчно политически грамотен веднага би следвало да си зададеш поне три въпроса:

1. Ако това секретно допълнение е било написано от авторите на програмата, защо те изобщо са писали „несекретната част”, посветена наистина на спасението на фалиралата ни икономика?

2. Защо написалите програмата учени, след като са смятали, че тази програма за реформи ще доведе до такива катастрофални последици, не са написали как да се противодейства, ако изпълнението на тяхната програма ще доведе до катастрофални последствия? Защото тук не става дума за случайни учени, а за хора с морал и достойнство, които са си заложили авторитета, а не за „професори”-„калинки”, получили висшето си образование в комунистическите милиционерски академии.

3. Защо ще им е на „американските империалисти” да унищожават техния бъдещ съюзник в НАТО Република България, след като същите тези фалшификатори и досега твърдят, че всички правителства на прехода са „проамерикански”, че ни управлявала американска, а не, примерно, руска „колониална администрация”? 
Но, разбира се, на масовия политически неграмотен българин тази фалшификация на комунистически ченгета за „американския заговор“ им изглежда като истина от последна инстанция…