Борци срещу корупцията, а възкресяват и бетонират култа към създателя на мафията и корупцията

Имената на културните министри Минеков и Атанасов ще бъдат записани с черни букви в историята на българската демокрация