Владислав Горанов: Изключително съм удовлетворен от това, че г-н Румен Гечев представлява позицията на левицата

Това е последователно негово виждане по отношение на начина, по който трябва да се управляват финансите на държавата