Български държавни прокурори в ролята на … частни адвокати на руско предприятие

Беше доказано по безспорен начин, че министър Ненчев е действал с напълно легитимната цел да защити интересите на Българската армия и на България