Проф. Слатински: Ако не е избухнал вулканът Безумий, да не се проклинаме след 12 април за поведението си през всеки ден след 28 март!

Съмнявам се в здравия разум на българите, щом дори страхът не е мобилизиращ за максимално строго спазване на извънредните мерки