Доц. Светослав Живков: Паметникът на съветския окупатор е ПОЗОР за свободна и демократична България

 Доц. Светослав Живков се включи задочно в дебата, по темата за премахването на паметника на съветския окупатор от центъра на София. Днес в студиото на bТВ по горещата тема дискутираха историците проф. Искра Баева и доц. Михаил Груев.

 Ето аргументите на доц. Живков, изложени на страницата му във фейсбук:

"Няколко думи и от мен във връзка с острастените спорове и коментари по повод участието на колегите проф. Баева и доц. Груев в BTV. 

Първо, напълно невярна е тезата, изказана от проф. Баева, че паметникът изобразява Червената армия "такава, каквато е в края на Втората световна война". Възползвам се от собствените ѝ думи, че паметникът не е механичен сбор от фрагменти, а е "цялостен комплекс". В този цялостен комплекс, от източната му страна, е поставена композицията "Октомври 1917", представяща (дори не коментирам колко реалистично и правдиво) Октомврийската революция и победата на болшевиките в Русия. Както много добре знаем, 

"Октомври 1917" няма нищо общо с антифашизма

 и победата над Германия във Втората световна война, а има общо с ликвидирането на едва начеващата демокрация и началото на процеса по установяване на тоталитарния комунистически режим в Русия. Режим, признат днес от целия свободен свят за антихуманен и деспотичен. 

Второ, невярно е твърдението, че паметникът символизира победата над фашизма/нацизма. Победата над фашизма/нацизма е колективно дело на множество армии (респективно държави и общества), в т. ч. на САЩ, Великобритания и британските доминиони. 
Паметникът по никакъв начин не загатва за тази тяхна роля. Той 

величае само една от армиите, участници в разгрома на нацистка Германия,

 и то онази, която единствена колаборира с нацистите и им съучаства активно в агресията през първия етап на войната. 

Трето, кощунствено е да се твърди, че Червената армия е "освободителка". Червената армия не носи освобождение никъде в Европа. "Освобождението" изисква след себе си състояние на свобода. Единствената страна, през която минава червеният ботуш, и в която не се установява тоталитарна деспотия, е Австрия, и това има своето обяснение: 80% от територията на Австрия е заета не от съветски, а от американски и британски части. Замяната на нацистка окупация или пронацистки режим с комунистически такъв под съветски контрол и 

замяната на нацисткия колониализъм със съветски не може да бъде освобождение

Конкретно за България, известен факт е, че Червената армия не ни освобождава от никакъв фашизъм, а от правителство, демократизиращо страната и съставено от привърженици на демокрацията и искрени антифашисти. 

В заключение, Паметникът на Съветската армия 

не служи на историята и на паметта

 за Втората световна война и за победата над фашизма, защото не представя обективно тези събития, а точно обратното - насажда част от десетилетните комунистически фалшификации в разказа за миналото ни. 
Чрез Червената армия проектираният във времето на сталинизма паметник символизира "всемогъществото", безалтернативността и "вечността" на заминалите преди 30 години на бунището на историята тоталитарен болшевишки комунизъм и разпространилата го чрез своята Червена армия Съветска Русия/Съветски съюз.
Именно поради тази причина паметникът е ПОЗОР за свободна и демократична България и няма място като паметник в центъра на София (и където и да било другаде), а единствено като артефакт в т.нар. "музей на социализма", където младите генерации да се запознават пряко не с победата над фашизма, а с мащабите на пропагандата, митотворчеството и историческите фалшификации на комунистическия режим.