Има ли политическа сила, която да пита Конституционния съд: повече национален предател или повече шпионин е действащият президент?

Вече забравихме юмрука срещу мафията, но винаги ще помним козируването пред Москва

Авторът

Авторът

Калин Манолов

Освен че обеща реципрочен отговор на Русия след изгонването на 70 руски шпиони от България, което означава, че трябва да имаме 6 посолства в Москва, външният министър Лавров вчера каза нещо много показателно: "Ръководството на тази страна с учудване възприе обявеното от министър-председателя решение, което не се основаваше на процедурите, установени в България за такъв вид резки движения.”

В момента няма друго "ръководство в България", което би реагирало така освен президента. 

Български или руски президент е Радев 

е въпрос, който ни терзае шеста година. Всеки му отговаря според собствените си политически пристрастия. Но цитираният, а и доста други примери, вече дават основание за друг въпрос – осъществява ли състава на престъплението държавна измяна обитателят на Дондуков 1?

Знам колко е обтекаемо това понятие и колко трудно се доказва, че някой е „консумирал състава на това престъпление“. Но много хора сигурно вече са забравили, че през януари 2020 главният прокурор Гешев поиска от Конституционния съд да изтълкува буквално всяка дума от чл. 103 от Конституцията. Гешев попита: „Припокрива ли се по съдържание понятието „държавна измяна“, използвано в чл. 103, ал. 1 от Конституцията, с престъпленията, визирани в Глава първа „Престъпления против Републиката“, Раздел I „Измяна“ от Особената част на Наказателния кодекс ?“ 

Конституционните съдии отговориха, че съдържанието на понятието „държавна измяна“ по чл. 103, ал. 1 от Конституцията не е тъждествено със съдържанието на понятието „измяна“ по смисъла на Раздел I, Глава първа от Особената част на Наказателния кодекс. Като „държавна измяна“ следвало да бъдат разбирани и други престъпления против Републиката, които държавният глава би могъл да осъществи при изпълнение на конституционно възложените му функции.

Да поясня, че Раздел І “Измяна” съдържа в себе си посегателства срещу вътрешната сигурност в държавата или посегателства срещу властта отвътре. Раздел II е още по-интересен. Той се нарича “Предателство и шпионство” и съдържа престъпления, които представляват съдействие на друга държава в нейната дейност срещу България.
Радев в определен смисъл 

посяга и срещу властта отвъре, 

и съдейства на друга държава в нейната дейност срещу България. Това ражда дилемата повече национален предател или повече шпионин е действащият президент? Има ли политическа сила, която да зададе такъв въпрос на Конституционния съд? 
Едва ли. Това би могло да се случи само в свят, който не е част от Руския свят. България за съжаление все още е. Българският президент ще запази поста си, но загуби авторитета си.
Вече забравихме юмрука срещу мафията. Но винаги ще помним козируването пред Москва.