The Insider: Генералите ще защитават Путин от преврат с астролози, черни магьосници и екстрасенси

„Генератор на черна материя“, разработен уж от секретни центрове на ЦРУ хвърля в стрес елита на Кремъл

Снайперисти пазят денонощно Путин

Снайперисти пазят денонощно Путин

Сергей Канев

На 26 октомври в центъра на Москва се появи бойна техника и въоръжени хора. Някои московчани може с надежда да са помислили, че се случва военен преврат, но от ФСО побързаха да заявят, че се провеждат „планово-тактически учения по неутрализация на терористични заплахи и защита на обекти на висшите органи на властта“.
Както научи The Insider, тактическите учения са само малка част от спецмероприятията по преминаването на ФСО към военновременен режим. ФСО готви личния състав за

 „масирана идеологическа атака“,

 при която противниците използват медии, социални мрежи, религиозни организации, хипноза (!), пси-генератори (?!) и даже „някои предмети от ежедневния бит в подготвена опаковка“.
Сред ответните мерки генералите планират контравнушение, провеждането на ежеседмични политически занятия, колективни посещения на църква и откриването на офицери с неустойчива психика и неадекватна реакция.
За реализацията на плана отговаря непосредствено заместник-директорът на ФСО генерал Александр Комов. 
Източници от Кремъл съобщават, че генерал Комов не само се отличава с повишена бдителност, но и внимателно се вслушва в съветите на астролози и екстрасенси.
The Insider разполага с проекта на секретния „План за морално-психологическо осигуряване на преминаването на Оперативното управление на ФСО от мирновременен към военновременен режим“. Това управление е ключово в охраната на Кремъл и отговаря не само за сигурността на първите лица, но и изпълнява функциите на контраразузнаване.
В него се предлагат мерки за „донесения за морално-психологическото състояние на личния състав“, провеждане на индивидуални „беседи“ с офицерите от охраната, посещения в Залата на славата в Кремъл и на църквата „Казанската Богородица“.
В случай на военна опасност се предвижда евакуация от Москва на членовете на семействата на офицерите от кремълската охрана. Да „ободрява и утешава подчинените“ е възложено на командирите на подразделенията и на психолози от отдел „Кадри“ на ФСО.
При „Пълна бойна готовност“ е необходимо да бъде предотвратена появата на паника сред военнослужещите и техните семейства, за „привеждане на примери на героизъм и мъжество на офицери от ФСО“.

Съставителите на плана предварително предупреждават, че в случай на преврат у някои от защитниците на Кремъл може да се появят: потиснатост, затвореност, неувереност в правилността на действията на командирите, чувство на страх и безпокойство за живота им. 
Като ответни мерки се предвиждат: контравнушение, контраубеждение, поемане на инициативата, подмяна на обектите и провеждане на доверителни беседи с младите военни със склонност към нервно-психическа неустойчивост. Към най-неустойчивите трябва да се прикрепят най-подкованите политически офицери от ФСО или психологически уязвимите да бъдат изпращани в болница.
Авторите от ФСО подчертават, че „врагът е хитър и коварен“ и на първо място ще се опита да постигне 

„снижаване на психологическата устойчивост на личния състав, неговата морална дезориентация и довеждане до състояние да не може да оказва съпротива“

Сред главните заплахи са изредени телевизията, радиото, печатните медии, социалните мрежи и интернет, книги, брошури, листовки, плакати и листовки. Освен това, според тях, агентите на чуждите разузнавания могат да задействат обществени движения, неправителствени и религиозни (псевдорелигиозни) организации и да се доберат до близките на офицерите от ФСО.
Особено се подчертава ролята на някои лица „подготвени за заразяването на личния състав и притежаващи хипнотизиращи способности“.
В документа не се уточнява какви са тези лица и по какъв начин те биха могли да хипнотизират и психологически да „заразят“ обучената кремълска охрана.
Освен социалните мрежи и хипнозата, в плана се твърди, че врагът се готви да използва програми, създаващи звукови и визуални ефекти, психокоригиращи игри, химически и биологически рецепти за психологическо действие, компютърни пси-вируси и програми за скрито въздействие, пси-генератори, нискочестотни акустични генератори, рекламна продукция, ежедневни предмети в подготвена опаковка.
Каквото  и да представляват тези пси-вируси, те смело могат да бъдат изключени от методите за психологическо въздействие върху личния състав, доколкото заради масовото посещаване на чуждестранни порносайтове от офицерите от кремълската охрана, достъпът до интернет е ограничен още преди няколко години. А използването на мобилни телефони, таблети и компютри по време на дежурство в Кремъл е строго забранено.
За пси-генератора, или, както го наричат 

„генератор на черна материя“,

 който уж е разработен от секретни центрове на ЦРУ, много се пише в жълтите медии от не едно поколение любители на конспирологичните версии и псевдонаучни теории. В Съветския съюз също са правени опити да бъде създадено психологическо оръжие, инвестирани са безумни средства, но заради мизерните резултати секретната програма е закрита.
Нискочестотните акустични генератори се използват за ремонт на електронни или електроакустични устройства, още повече не е ясно как чуждите агенти ще успеят да внесат и монтират в Кремъл тези устройства.
Загадка остава и какво се има предвид под „подготвена опаковка: опаковъчна хартия с надпис „Хвърли оръжието и се предай в плен“ ли?
Както научи  The Insider, за реализацията на този секретен план отговаря лично заместник-директорът на ФСО Александър Комов, а смятаният за „висок интелектуалец“ служител в отдел „Кадри“ Решит Бухарин е автор на окончателната редакция. Той е автор и на няколко научни труда относно охраната на първите хора в държавата.
Например, „Личната охрана на председателя на Съвета на Народните Комисари на СССР В. И. Ленин“, както и „За някои проблеми на историографията на охраната на Московския Кремъл в периода от 1918 до 1941 година“.
Генерал Комов е сред особено засекретените офицери от ФСО и достъпната информация за него е крайно малко. Зад гърба му, колегите му го наричат „Звездоброеца“, заради постоянното му участие в различни семинари и дискусии за изучаване на космоса. През миналата година той е участвал в конференция „Съвременни проблеми на дистанционното сондиране на Земята от космоса“.
Източник на The Insider от охраната на Кремъл ни съобщи, че Генералът-звездоброец ръководи група от извънщатни съветници, в която влизат 

астролози, черни магьосници и екстрасенси

Някои от тях са били консултанти на началника на личната охрана на президента Борис Елцин - Александър Коржаков, а сега дава прогнози и съвети на ръководството на ФСО.
Когато общува с подчинените си генерал Комов постоянно говори за заговорите на западните разузнавания и ги призовава да не губят бдителността си. В същото време неговият син Никита всяко лято почива в страни от ненавистното на Кремъл НАТО – Германия, Италия, Франция, Монако.
Що се отнася до Оперативното управление на ФСО, за което е подготвен секретният план за преход към военновременен режим, то основната му задача на това секретно подразделение е противодействието на чуждестранните спецслужби вътре в кремълската охрана, разкриването на корупционни престъпления, разхищение на бюджетни средства и проверка на сведенията за доходите и собствеността на офицерите от ФСО.
Те има правомощия да провеждат тайно следене на своите колеги, да подслушват телефоните им и да участват в предварителни разпити с използването на детектор на лъжата.
Командир на секретния отдел е бившият офицер от ФСБ/КГБ генерал Сергей Кудинов. През 2019 година той смени на поста Николай Мусински, близък на Путин още от времето, когато и двамата са работили в Ленинградското КГБ.
С идването му на служба във ФСО започва активна кампания за разкриването на „неблагонадеждни лица, наркомани и алкохолици“: 
„Хващаха хората из коридорите на Кремъл и ги отвеждаха на назабавни анализи на урина и кръв. След това започваха изнурителни беседи от типа: „Подкрепяш ли политическата линия, провеждана от президента Путин?“. Или искаха да дадеш оценка на подривната дейност на Навални, Яшин, „Новая газета“ и „Ехото на Москва“, разказва наш източник от кремълската охрана.
По думите му, няколко офицери не преминали проверката и били уволнени или понижени в длъжност.
Още по-сурови 

изисквания за политическа лоялност

 се поставят към Службата за сигурност на президента и Управлението за лична охрана. Телохранителите от ССП имат непосредствени контакти с Путин, а офицерите от УЛО дежурят със снайпери по покривите, когато той е на публични мероприятия.

Превод: Faktor.bg