СОС ще гласува отпускането на пари, за доизграждането на православен храм в „Надежда“

Сега „Свети дух“ е единствената църква в района, който е със 700 000 жители

Столичният общински съвет ще гласува отпускането на 350 000, за да може да продължи  изграждането на Православен Храм „Св. Серафим Софийски Чудотворец“ в район „Надежда“. През 2019-а година с решение на градския парламент е дадено съгласие за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на храма върху общински имот. След издаването на разрешението за строеж е направена първа копка и са изляти основите на Храм „Св. Серафим Софийски Чудотворец“, но поради въведената извънредна епидемична обстановка в страната заради пандемията от Ковид 19 и впоследствие усложнената икономическа обстановка в глобален план и в България, строежът не е приключен.

Към настоящия момент „Свети дух“ е единствената църква в район „Надежда“, който е с над 70 000 хиляди жители и изграждането на втори православния храм е от изключителна важност за жителите на района. „Изграждането на духовното средище, което да събира и дарява жителите и гостите на район „Надежда“ с духовна мощ на първия български светец от векове назад, владика Серафим Соболев, канонизиран през 2016 г. след съвместна процедура на Българската и Руската православна църква, е от огромно значение за православните миряни. Осигуряването на финансови средства за продължаване на градежа на православния храм би спомогнало за превръщането на пространството в приятно място за духовно просветление не само на жителите от квартал „Надежда“, но и за всички столичани.“, посочват вносителите на доклада до СОС – районният кмет Димитър Димов и съветниците Татяна Георгиева и Албена Кръстева.