Възможно ли е „ляво-дясно“ сътрудничество и национално помирение?

„Десен човек“ в България е този, за когото налагането на комунистическия режим е ужасна трагедия и който разглежда действията на днешна Русия като заплаха за националната сигурност