10-ото издание на курса Шайо - България събира архитекти в София

Специализираният курс е свързан с опазването на недвижимото културно наследство

Националният институт за недвижимо културно наследство (НКНКН) и школата Шайо - Париж канят архитектите с интерес към паметниците на културата да кандидатстват за специализирания курс Шайо – България по опазване на недвижимото културно наследство. 10-ото издание на курса 2024 – 2026 г. започва на 3 октомври и ще се провежда основно в София, съобщиха от НИНКН. 

Обучението е предназначено за дипломирани практикуващи архитекти. Лекциите по история на архитектурата и изкуството в България и региона, по художествена реставрация и консервация, патология и възстановяване на строителните материали, анализ и синтез при проектирането са съчетани с практически ателиета по архитектура и урбанизъм.

Преподавателите са френски и български архитекти, изкуствоведи, историци, урбанисти. Специализираното обучение стъпва върху методологията на Центъра за висши науки Шайо – Париж, водеща световна школа за опазване на недвижимото културно наследство. За лекциите на френски език е осигурен консекутивен превод. Курсът продължава 4 семестъра – над 700 учебни часа. Курсът ще приеме до 35 души. Кандидатства се до 15 август. Подробности на delovodstvo@ninkn.bg.

Курсът Шайо - България се осъществява благодарение на споразумението между Министерството на културата на България и посланика на Франция, НИНКН и Центъра за висши науки Шайо - Париж.

Над 120 български архитекти са завършили успешно обучението през 24-годишната му история.