Христовата възраст на Прехода

Евгений Кънев

Евгений Кънев

Евгений Кънев

Честит рожден ден на втората българска демокрация!

Младата българска демокрация се раждаше както човешкия живот - изключително болезнено. Бяха разрушени хиляди съдби, за да си пробие път новото време. За да успеят новите поколения. Българите днес са близо десет пъти по-богати, отколкото през 1989 г. Но сравненията не с другите до нас, а вече със света носят психологическата травма на изостаналост и националното унижение. 

Но и това ще бъде преодоляно.

Българският преход може да се раздели по диалектически като Теза, Антитеза и Синтез.

Тезата (1985-1997) 

Тя е Преструвката, че ще градим демократичен капитализъм. Тази фаза започна със снишаването на нашите комунисти за гласността и перестройката в СССР; след това приемането на реалността и оглавяването на този процес до пълната му катастрофа с хиперинфлация през 1997 година.

Антитезата (1997-2009) 

Това е антитеза на Преструвката и започна с жестоката реалност на реформите, които станаха неизбежни поради изчерпването на ресурсите за преструвка и загубата на власт от БСП. Тази фаза ни увенча с членство в съюзите на най-развитите държави - ЕС и НАТО. Но завърши със завръщането на комунистите във властта и модела на грабеж.

Синтезът (2009-2021) 

Той е именно Преструвката, че имаме демократичен капитализъм като наметало на същата порода хора. Преструвка, че комунистите и техните служби не управляват - наложителна, защото ресурсите вече идват не от Изток, а от Запад.

Преходите в България винаги са 40 години.

Точно 40 години след Освобождението, на 3 март 1918 г Русия капитулира пред България и нейните съюзници и така завършва тогавашният Преход - ставаме свободни след като се освобождаваме от нашия Освободител.

Мойсей е водил 40 години евреите в пустинята - докато си отидат евреите живели в египетско робство и дойдат новите свободни поколения, които не помнят робството. 

Наближаваме 40 години от началото на Прехода. 

А той ще завърши с края на Преструвката.