Повишената аварийност на АЕЦ „Козлодуй“ притесни Асоциацията за свободен енергиен пазар

От асоциацията искат да получат информация за причините, поради които се налага непланово изключване на мощности