Министър Шишков не е доволен от довършителните работи по интерконектора с Гърция

По думите му липсва напредък и по-специално липсват допълнителен път към газоизмервателната станция и на резервен оптичен кабел