Борба с корупцията и квалифицирани кадри - от това има нужда австрийският бизнес у нас

В същото време инвеститорите са доволни от много от параметрите на средата и голяма част от тях планират разширяване на дейността си