ЕЕЕC ще увеличи допълнително дела си в ЕРМ Запад и Електрохолд Продажби след последните търгови предложения

Енергийният подхолдинг на Еврохолд ще изкупи и всички останали акции в двете дружества, собственост на миноритарни акционери