Община Ловеч сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на енергетиката

Тя се отпуска целево по проект “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура"- система за изкуствено външно осветление