Как Украйна официално призна рашизма за руски фашизъм – алтернативно понятие на путинизма

"Рашизмът" и войната в Украйна – с какво име ще останат в историята злодеянията на Путин

Роман Гончаренко,  Данил Билик, Дойче Веле

Това понятие се озова от телевизионните екрани в текста на парламентарно постановление: Върховната рада на Украйна определи "рашизма" като "разновидност на тоталитарна идеология". 
През изминалата година от началото на руската инвазия думата "рашизъм" трайно влезе в езика на украинските медии, макар че тя се употребяваше и преди това, и не само в Украйна. Сега този термин, възникнал от сливането на английските думи Russia (Русия) и fascism (фашизъм), беше узаконен от Върховната рада на Украйна. В поясненията към приетия на 2 май 2023 г. проект за постановление „рашизмът“ е наречен „руски фашизъм".

Как Върховната рада описва "рашизма"

"Де факто украинското общество търсеше формулировки, с които да нарече агресора", коментира пред DW американско-украинският историк Серхий Плохий, професор от Харвардския университет. По думите му, появата на термина "рашизъм" в постановлението на Върховната рада отразява този процес. 
В текста на документа с обем от две страници "рашизмът“ е дефиниран като нова разновидност на тоталитарните идеологии и практики, залегнала в основата на режима, формирал се в Руската федерация под ръководството на президента В. Путин и основана върху традициите на руския шовинизъм и империализъм, практиките на комунистическия режим в СССР и национал-социализма".

Сред отличителните белези на "рашизма" украинските депутати посочват и "системните нарушения на правата и основните свободи на човека", "култа към силата и милитаризма", "култа към личността на ръководителя и сакрализацията на държавните институции", "самовъзвеличаването на Русия и руснаците за сметка на насилственото угнетяване на другите народи и/или отричането на тяхното съществуване".

По какво "рашизмът" прилича на фашизма и нацизма... 

"Това е оригинална, необичайна стъпка, която може да учуди историците, дипломатите и журналистите. Но може би тя има смисъл.“ - посочва в интервю за DW Андреас Умланд (Andreas Umland), експерт от Стокхолмския център за изследване на Източна Европа. По думите му, избраният от Върховната рада подход дава възможност да се създаде термин, отговарящ на руските особености и да се избегнат широко разпространените, но не винаги оправдани според Умланд сравнения с германския национал-социализъм.

В Германия и други западни страни терминът "фашизъм" се използва, за да се опише идеология, която се е формирала през първата половина на 20 век в Италия и се е разпространила в Испания и някои други държави. Това, което е било в самата хитлерова Германия, тук се нарича не фашизъм, както в съветската традиция, а национал-социализъм. 

На фона на всичко това германският историк Мартин Шулце Весел (Martin Schulze Wessel) – професор от Мюнхенския университет и специалист по Източна Европа, смята термина "рашизъм" за оправдан. "Това е политическо решение на украинския парламент, което е разбираемо по време на война", казва ученият. По думите му, терминът "рашизъм" отчита "сходството с фашизма, но едновременно с това подчертава руската специфика" – "има сходство, но няма тъждественост". Като сходства Шулце Весел посочва култа към личността, култа към насилието и "в определена степен - милитаризма". Същевременно той отбелязва като различие присъщия на национал-социализма антисемитизъм.

...и по какво се различава

За липсата на "програмен антисемитизъм" като "съществена разлика" пише в свое есе и германският публицист Винфрид Шнайдер-Детерс (Winfried Schneider-Deters). Той смята, че "руският фашизъм" е алтернативно понятие на "путинизма". "Путинизмът всъщност е руски фашизъм, разновидност на италианския оригинал", пише Шнайдер-Детерс.
Андреас Умланд посочва още една разлика: "При дефинирането на фашизма се изхожда от това, че е налице революционна идеология, при която става дума за ново устройство, ново учредяване на страната. Това го няма в Русия." По думите на експерта, "Путин, за разлика от Хитлер, е представител на стария, в дадения случай - съветския режим, неговият поглед е обърнат в миналото и в по-малка степен в бъдещето".

Ще помогне ли терминът "рашизъм" на Украйна, за 

да бъдат наказани престъпниците

Украинският парламент осъжда "рашизма като идеология и практика" и призовава ООН, другите международни организации, правителства и парламенти да направят същото. Радата се надява не само да "напомни на света за престъпленията на Русия", но и предприетата от нея стъпка да стане "поредният етап в подвеждането под отговорност на държавното ръководство“ на Русия.

Експертите не се наемат да прогнозират дали терминът "рашизъм" ще получи международно признание и разпространение. Мартин Шулце Весел предполага, че за международните съдилища ще бъдат важни международно признатите понятия, като „престъпления против човечеството“. Андреас Умланд отбелязва, че "рашизмът" все още не се е формирал окончателно и че с неговата радикализация международното използване на този термин може да се разшири.

"Не е важно дали класифицирането на "путинизма" като "фашизъм" е научно или не – докато в Украйна продължава "войната на Путин", става дума за публицистичното значение  на термина", подчертава в есето си Винфрид Шнайдер-Детерс. Той смята, че с тази тема може да се заемат историци и политолози, но след като войната приключи.
Превод: Faktor.bg