ГЕРБ обобщава резултатите от гражданския диалог "Европа в нашия дом"(видео)

Целта на инициативата бе да покаже на широката общественост как българските населени места са променили облика си вследствие на европейската солидарност, какви инвестиции прави държавата в приоритетното си направление