Медии и агенти – или си журналист или си ченге

Предпочитам репортаж на журналист с по-беден речник който не е на служба в разузнаването, отколкото на някой с висока ерудиция и шест чужди езика, чийто господар не са зрителитее