Как да е Бенковски „московски шпионин”, след като не иска руски пряпорец над Търново или стария Балкан

Днес българофоби веят чужди знамена и забравят, че дядо Иван винаги е искал да постави под контрол българското национално-освободително движение