100 години Дянко Марков – един от последните рицари на българското Възраждане

Неговото поколение бе орисано да преживее падането на България под съветско робство и да изтлее в тоталитарното безвремие, цинизъм и посредственост

Българските малки и големи братя в неуморно търсене на нова идентичност

Народи или държави, които страдат от чувство за малоценност и откъснати от корените си, отказват или все още не могат да пораснат, за да поемат и понесат наследството си