Памет за Хамлет принц Датски – откри фаталното предназначение на българина: да бъде под чуждо владичество и да конспирира

142 години от рождението на просветителя Димитър Подвързачов - не прости на мирозданието, че на мухата са дадени криле да лети