„Историопатия“ - да признаеш несъществуващ подвиг на чуждите, но да загърбиш поруганата памет на българските герои

На 14 май се навършиха 152 години от рождението на един от най-бележитите български пълководци и общественици – генерал Владимир Минчов Вазов