Проф. Георги Касчиев: Целта е „Белене” да бъде възложен на Русия, за да изпълни стратегическата си цел – да има атомна централа в ЕС

Европейската комисията изрично предупреждава, че нотификацията за проекта АЕЦ „Белене” от 2007 г. е невалидна

Проф. Георги Касчиев

Проф. Георги Касчиев

Държавният департамент на САЩ е против изграждането на АЕЦ, защото този проект ще засили руското влияние в България

Ако на ДПС им се предложи достатъчно голям дял от баницата, може да подкрепят новата ядрена централа, казва пред Faktor.bg експертът

Интервю на Мая Георгиева

- Професор Касчиев, ЕК изпрати официално писмо до адвокат Албена Белянова, която беше сезирала през януари Комисията за нередности в процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“. Какво точно ни казва в този отговор Комисията, защото се появиха противоречиви тълкувания?

- Първото, което се казва в прав текст в писмото е, че нотификацията за проекта АЕЦ „Белене“ от 2007 година е загубила своята правна стойност и този въпрос е съвсем ясно изяснен. Оказва се, че министър Петкова през май 2019 год. е питала ЕК, а комисията в отговора си е подчертала, че нотификацията от 2007 год. не важи и процесът трябва да се започне отначало. Между другото тя ги е информирала, че този проект ще бъде с мажиритарно държавно участие, тоест повече от 50%, а на нас ни обясняват, че държавата няма да даде и един лев повече в проекта. Второто което се казва - трябва да спазвате правилата за обществени поръчки - за избор на изпълнител, за доставки на оборудване, за услуги и пр. Този търг, който правите сега е за придобиване на акции от миноритарни акционери. Т.е. формирането на консорциум с участието на доставчици на оборудване може да се приеме като опит за заобикаляне на правилата за провеждане на обществени поръчки. Нещо много важно  - ЕК напомня, че има отделни изисквания за участието на т.н. трети страни (които не са членове на ЕС) в ядрени проекти. Така, че евентуалното участие на държавните фирми на Русия, Китай и Корея подлежи на разглеждане в отделна процедура и всеки проект на договор с такива страни трябва да бъде изпратен за преглед от Комисията. 

- Според информация в медиите в писмото си ЕК е изтъкнала още, че от юни 2018 год. нищо не е направено по процеса за лицензиране на проекта.

-  Искам да поясня, че никъде в писмото не е казано, че площадката на Белене ще се лицензира от ЕК. Това е една манипулация, която допускам, че се появи целенасочено, за да може в следващ момент да се опровергае. Никой не оспорва, че лицензирането на площадката се прави от българския регулатор - АЯР. Комисията обаче изрично подчертава, че inter alia площадката се намира в сеизмично активна зона. В новата процедура на Комисията трябва да бъде предоставена осъвременена информация, въз основа на която тя да изготви становището си, включително и по въпроса за сеизмичността. Няма какво да се правят на ударени нашите управляващи – процесът на лицензиране е правен преди 14-15 години. В заповедта за одобряване на площадката няма срок въпреки изискванията за това. Да напомня, че максималният срок на лицензиите е 10 години. Освен това оттогава е променена европейската директива за ядрена безопасност, както и изискванията на Асоциацията на западноевропейските регулатори за безопасност, вкл. и за площадките за АЕЦ – те са втвърдени, променено е и нашето законодателство и т.н. Настъпили са и промени на самата площадка – след разрушаването на реакторното здание на 1-ви блок през 2009 год. тя беше наводнена и се образува големият гьол. Съществуват обосновани съмнения, че в антисеизмичната възглавница под главните корпуси може да са настъпили деструктивни промени. На всичко отгоре новият проект излиза извън границите на възглавницата, по тежък е и т.н. Всичко това налага да се направят нови проучвания, на първо место за състоянието на фундамента. Министър Петкова официално е информирана за тях, но всички се правят на ударени, че такъв проблем не съществува. Смятам, че е наложително АЯР да направи критичен анализ на  измененията, които са настъпили след 2006 год. и дали все пак това, което тя по тогавашните изисквания е счела за достатъчно, за да лицензира площадката, е валидно и сега. 

- Какво друго е казано в писмото на ЕК?

- Посочва се, че публикуването на поканата за заявяване на интерес за стратегически инвеститор в Официален вестник на ЕС по никакъв начин не означава, че ЕК е одобрила проекта, каквито внушения министър Петкова многократно е правила. 
Подчертава се, че възможността за диверсификация на доставките на ядрено гориво трябва да бъде условие за всяка нова инвестиция. От процедурата за избор на стратегически инвеститор, която министър Петкова сътвори обаче е ясно, че доставчикът на ядрено гориво е предопределен. Комисията заявява, че ако проектът „Белене“ подлежи на промени, ще трябва да се извърши нова ОВОС или скрининг в съответствие с Директива 2014/52/ЕС. Между другото Комисията казва, че ще извърши оценка на независимостта на ядрения регулатор и на процедурите за прозрачност и информиране на обществеността.

- Въпреки тези обстоятелства, обаче, с голям ентусиазъм преди дни беше съобщено, че руската държавна корпорация „Росатом“ е постигнала споразумение за сътрудничество с Framatome SAS (Франция) и GE Steam Power в рамките на процедурата за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ „Белене“ в България, а очевидно реалностите са други…

- От изявленията на политици и техните аналлизатори и медийни мисирки излезе, че е създаден консорциум. Няма консорциум, а има подписано споразумение за разбирателство, нарича се Memorandum of Understanding (MoU). Това не е договор, а документ за намерения. Както е известно „Фраматом“ разработи на много високо ниво системи за управление на технологичните процеси, които са внедрени в много атомни блокове. Тъй като Русия има трудности в тази област, тя купува западно оборудване за чувствителните и най-важни компоненти и системи. Що се отнася до „Дженерал Електрик“, тази компания преди години закупи френската фирма „Алстом“, която произвежда турбините „Арабела“. Те са от ново поколение, с много висока ефективност и доколкото си спомням са доставени за повече от 100 блока. Още през 2007 год. руският „Атоменергомаш“, направи съвместно предприятие с „Алстом“ за тяхното производство. Използването на такива турбини например се планира за руските проекти в Унгария и Финландия.  Така че не е изненадващо това предварително договаряне за използване на тези турбини, ако някога „Росатом“ спечели търга за АЕЦ „Белене“, още повече, че тук се влага и геополитически нюанс. 

Практиката показва, че такива меморандуми за разбирателство и консорциуми за изграждане на атомни централи  лесно се разпадат, ако се изменят условията. Да си спомним, че и за АЕЦ „Белене“ през 2008-2009 год. беше създаден консорциум, с участието на НЕК с 50%, немската РВЕ – 49% и една неизвестна френска фирма – с 1%, който се разпадна през 2009 год. Според разсекретена грама на американския посланик, това е станало, защото РВЕ са разбрали, че сътрудничеството с техните български и руски партньори е „отрова” за бизнеса им. 

Или опитът на Румъния да завърши изграждането на 3 и 4-ти блок на АЕЦ Черна вода. През 2008-2009 год. там също беще създаден мощен консорциум, който се разпадна след икономическата криза. През 2013 год. се постигна принципно споразумение с китайската SGN , вкл. беше осигурено финансиране. Всяка година се подписваше MoU, че страните ще подпишат договор, докато в началото на т.г. румънската страна прекрати преговорите. 

Анализът, който е направила адв. Белянова показва, че процедурата на министър Петкова е в нарушение на нашето законодателство, няма ясни критерии за оценка, предопределя се изборът на доставчик на ядрено гориво и т.н. От потенциалните инвеститори се крие, че поради фрапантни нарушения е заведено дело за отмяна на решението на Правителството от юни 2018 год. за възобновяване на проекта и следващото съдебно заседание е насрочено във ВАС на 12 октомври. Крият се и други неща – например, че няма утвърден технически проект на централата и следователно за  пределна стойност не може да става и дума. Между другото, имплементирането на турбини "Арабела" ще наложи цялостно преработване на техническия проект на централата, тъй като те са с различна архитектура, габарити и маса. Това ще струва няколкостотин милиона, десетки от които ще отидат в консултанти, които сега са най-гласовитите защитници на проекта. Ще се наложи и (поне) частичното му прелицензиране. 

- Опитът да се представи това споразумение за подкрепа като обединение на инвеститори може ли да се прави и с идеята проектът за втора атомна централа у нас все пак да получи зелена светлина от ЕК?

- Струва ми се, че това е израз на типичното балканско мислене. „Фраматом“ и „Дженерал Електрик“ няма да бъдат инвеститори в проекта, те искат да продадат оборудването, което произвеждат. Тук много анализатори и медийни мисирки опитаха да придават епохално значение на тяхното участие, как това премахвало политическия риск за АЕЦ „Белене“. Как тези страни – не само Русия, но и Франция, и САЩ (а премиерът Борисов неизвестно защо добави и Германия ?!?), заставали зад този проект, как щели да дадат пари и т.н. Да напомня, че представител на Държавния департамент каза много ясно, че САЩ са против изграждането на АЕЦ „Белене“, тъй като смятат съвсем основателно, че този проект ще засили руското влияние в България. Германия въобще няма какво да я коментираме, защото тя води политика на отказване от ядрената енергетика и там нито една голяма компания не се занимава с производство на компоненти за ядрени централи, за да има някакъв интерес към този проект. Това са опасни фантасмагории и държавните ръководители не трябва да се водят от тях. 
Мисля, че като се има предвид ясното становище на ЕК, продължаването на тази процедура е напълно безсмислено. 

- Казвате, че ЕК ясно ни е казвала, че за проекта АЕЦ „Белене“ трябва да се извърши нова процедура за съгласуване с цел получаване на нотификация (съгласие). Какво означава това?

- Това значи, че трябва да се започне дългогодишен диалог с ЕК, като се предостави огромен обем информация и се отговори на много въпроси. Например – трябва да се обоснове необходимостта от такъв мощен източник на електроенергия и то на базова мощност, неговите икономически параметри, да се демонстрира, че това ще е най-евтината електроенергия, да се покаже, че целта не може да се постигне чрез повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на други източници с нулеви емисии като вятърни централи и соларни паркове, или с ниски емисии каквито са газовите централи. Вероятно ще трябва да се направи нова оценка на въздействието върху околната страна, да се проведе търг за избор на типа и вида на реактора, да се покаже как ще се структуира проектното дружество, как и от кого ще се осигури финансирането, спазването на изискванията за диверсификация на доставките на ядрено гориво, за провеждане на обществени доставки за избор на строител, доставчици оборудване и инженерни услуги и много други неща. Според мен при добра организация цялата процедура би отнела до 5 години. При тази некомпетентност и корупция в държавната администрация, това обаче ще е една безкрайна история. Вие виждате, че откакто решиха да рестартират проекта преди две години, НЕК не може да разбере какво трябва да прави. От АЯР им казват – трябва да представите междинен отчет за безопасността, доказателства, че проектът отговаря на изискванията на новата директива за ядрена безопасност. А те нищо не могат да разберат и да направят, освен да търсят нови и нови консултанти. Изобщо е пълен абсурд НЕК да движи един такъв проект, защото тази компания няма лиценз за производство на ток от ядрени централи и съответно никакви кадри с експертиза в тази област. 

- Съзирате ли зад всичко това някакви договорки, опити да се лобира за чужди интереси?

- Според мен нашите управляващи имат определени договорки с г-н Путин. И по всякакъв начин се стремят този проект да бъде възложен на Русия, която ще изпълни стратегическата си цел – да има атомна централа в ЕС. Балканското мислене на нашите управляващи ги кара да се опитат да се харесат не само на Русия, но и на западните страни и затова процедурата бе направена по такъв начин, че да участват западни доставчици на оборудване. 
Искам да напомня, че управляващите говорят за АЕЦ „Белене“, а  същевременно се развива и проектът за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, където вече беше одобрена площадката за изграждането му. Възниква въпросът -  всъщност защо искат да строят толкова реактори и защо е тази нагласа, след като е очевидно, че ядрената енергетика в света е в упадък. Например от  началото на тази година,  не е започнат строеж на нито един ядрен реактор в света. САЩ са най-мощната ядрена държава, имаха преди 10 години 104 атомни реактора, а сега имат 95. Там се строят само два блока, в обозримо бъдеще не се предвижда да се изграждат други и според прогнозите към 2050 год. делът на ядрената енергия ще спадне от 20% на 12%. Франция, която е следващата ядрена държава, също смята, че зависимостта от ядрената електроенергия, която сега е 71%,  е рискова и възнамерява да я намали до 2035 година под 50%. Ако хипотетично АЕЦ „Белене“ започне работа след 10 години, делът на ядрената електроенергия би се вдигнал от сегашните 33% до над 60%, естествено ако има пазар за тази скъпа електроенергия. Така бихме станали страната с най-висок дял на ядрената електроенергия в света и то без планирания 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. Представяте ли си какъв абсурд – България, която не владее нито една ядрена технология, с дефицит на електроинженери, физици, химици, техници, да се изпъчи  пред страните, които имат всички ядрени технологии, произвеждат целия спектър от оборудване за атомни централи, ядрено гориво и т.н. Или както са казвали едно време – на гол тумбак, чифте пищови!

- Прави впечатление, че ДПС остават много последователни в своята позиция, твърдейки че „раздвижването с нови процедури около АЕЦ "Белене" е чиста загуба на време“. Защо партията на Доган е  противник на проекта?

- Трудно ми е да проникна в дълбините на тяхното мислене, но съм скептичен към твърдата им позиция. Все пак да не забравяме, че там има и други интереси. Господин Доган стана собственик на ТЕЦ „Варна“ и изрази намерение  там да се изградят и нови пара-газови блока. Известно е, че представители на ДПС, включително г-н Аталай и негови близки, имат големи интереси в соларни паркове. Аз разбира се приветствам тяхната позиция. Но не съм сигурен дали тя няма да се промени при известни обстоятелства - например, ако им се предложи достатъчно голям дял от баницата.

- След публикации в медиите много хора  питат – защо ЕК не е реагирала досега за всички тези обстоятелства около проекта за АЕЦ „Белене“?

-  Европейската Комисия много рядко реагира на медийни публикации. Като правило тя провежда официална кореспонденция с държавите - членки. Ако бъде уведомена от българска страна, че нещо се планира тогава реагира. Или ако е получила информация или запитване от медии, НПО и физически лица. Например - на въпрос от евродепутата г-н Светослав Малинов, в края на 2018 година тя отговоря, че нотификацията за проекта Белене от 2007 год. е загубила правна сила. Тогава министър Петкова пренебрежително каза – ах, това е лично мнение на г-н Малинов, аз няма да споря с него, ние знаем какво правим, имаме си нотификация от 2007 год. и тя важи. Стана ясно, че миналата година ЕК е изпратила официално писмо до министър Петкова и е потвърдила становището си. Сега и новата Еврокомисия в отговора до г-жа Белянова потвърждава, че нотификацията от 2007 год. няма правна сила. Риторичен въпрос - кой е по-компетентен в тази област - госпожа Петкова или екипът от сътрудници на службите на Комисията, включително и правната служба на Европейския парламент? Но въпреки това министър Петкова продължи да заблуждава хората, своите колеги, потенциалните инвеститори и забърка огромна каша. Тези факти са много скандални и аз не разбирам  нашите управляващи. Те конфликт с ЕК ли търсят чрез този проект? Или някак си се надяват да минат между капките и до изборите да продължат да заблуждават хората, че освен магистралите правят едни велики проекти, които ще им дадат работа и светло бъдеще. Вероятно целта е да печелят гласове за предстоящите избори и да се отвлече вниманието от провалите в енергетиката. Например пълният  провал при договарянето на т.н. капацитет (продължаване срока на работа) за въглищните централи. Поради това от началото на 2025 год. те няма да получават държавна помощ, най-вероятно ще станат неконкурентни и ще фалират. 
Съвсем демонстративно, вече 5 години г-жа Петкова не изпълнява нормативните изисквания за  изпращане на  отработеното ядрено гориво от АЕЦ Козлодуй за преработка, въпреки че твърди обратното. Вместо това то се трупа на площадката в Козлодуй и тя се превръща в едно ядрено бунище. 
Да напомня и за грандиозния провал с изграждането на газопровода Турски (Балкански) поток през нашата територия. Той трябваше да влезе в действие на 1 януари т.г., но в края на месец май от общо 484 км са заварени само 153 км тръби. 

Виждаме, че с фанфарите около въображаемите успехи на процедурата за проекта за АЕЦ „Белене“ се прави опит да се отвлече вниманието от тези провали и бомби със закъснител. 

Смятам, че с оглед на огромната каша, забъркана от министър Петкова, правителството трябва окончателно да се откаже от проекта "Белене", а площадката да се превърне в икономическа зона, която да спре западането на тази област.