Работодатели алармират премиера, че норми в Закона за защита от шума са предпоставка за копурция

Асоциацията на организациите на българските работодатели е изразила своята позиция в нарочно писмо до Борисов