Депутатите приеха промени в Закона за дейностите по предоставяне на услуги на второ четене

Така ще се гарантира, че всички клиенти от ЕС ще имат същия достъп до оферти, цени и условия на продажби както гражданите на държавата членка, в която е установен търговецът