Радио "Свобода": Твърда ръка, приятел на Кремъл или как генерал Радев иска да промени България

Превръщането на парламентарната република в президентска по руски образец - днешна Русия и нейната система на властта са образец и пример за българския президент

За будителя – посочил подвига българинът да се нарече българин

Въпреки русофилската омраза ореолът около личността на Раковски никога няма да потъмнее - посвети всичките си сили за пробуждането на онзи „луч от национално съзнание“, довел до подема на националните духовни сили

В Скопие да приемат факта, че РСМ е единия клон от македонското наследство - другият е български

Какво малцинство търсим в РСМ, щом според национално-историческата ни доктрина сме „един народ в две държави“