Защо за Русия обесването на Апостола е „щастлива развръзка” от „Софийското съзаклаятие”?

В писмовното наследство на Левски няма нито един ред, който да показва, да намеква дори, че Дяконът на свободата е бил русофил