За окончателно премахване на руската азбука от българската клавиатура

Русоробите са готови да предадат дори и собствената си писменост, само и само да бъдат верни ибрикчии на Кремъл!