Време е крадците да си ходят...?

България ще продължава да се върти в порочния кръг на своята безпомощност, безскрупулно ограбвана от собствените си негодници, докато не успее да излъчи обществен елит, способен да намери опорна точка