Енгелс възхитен от българите, пленени днес от късогледо русофилство: Първи на Балканите се наситиха на руското освобождение

Деление на „добрата Русия“ и „лошата Русия“, е всъщност истинската дълбинна, ментална опасност за оцеляването на българския народ като самостоен, демократичен и европейски

Новият македонизъм не е съветското разбиране

Македонизмът може да придобие блясък, да открие своята истина, своята същност само чрез процес на дълбока демократизация на македонското общество и обективизиране на историята!