Личният морален кодекс срещу моралния кодекс на строителя на комунизма

Прав се оказа писателят Георги Марков, който още преди почти половин век предупреждаваше, че ние, българите, ще се отървем по-скоро от комунизма, отколкото от балканизма