Кремъл активира най-важното мероприятие на руските спецслужби - да осигури прехода на властта от Путин към неговия приемник

В отговор САЩ и НАТО възраждат най-големите учения от Студената война - "Рефорджер", които днес се наричат Defender-Europe ("Защитник на Европа")

Свръхконцентрацията на богатството в ръцете на малцина е подложено на риск от диктаторско управление

Доведено до екстремум на социална поляризация, обществото е застрашено от разпадане вследствие на яростен граждански конфликт